PL_fibromialgia

Osteopatyczne leczenie pacjentów z fibromialgią

Shown In:

Intensywność bolesnych punktów tkliwości i innych objawów fibromialgii można zmniejszyć za pomocą leczenia osteopatycznego. Fibromialgia (FMS) charakteryzuje się przewlekłym bólem w wielu częściach ciała i obecnością co najmniej 11 z 18 bolesnych punktów tkliwości. Częstość występowania fibromialgii w Niemczech szacuje…

PL - 99 - Positive Wirkung

Pozytywny wpływ osteopatycznej terapii manipulacyjnej na kontrolę bólu w przypadku urazów rdzenia kręgowego

Shown In: ,

Ból występujący u 65-80% procent pacjentów z urazem rdzenia kręgowego stanowi poważny i częsty problem. Jedna trzecia osób z tym rozpoznaniem cierpi z powodu silnych bólów, które wywierają negatywny wpływ na jakość życia, ciężkość choroby oraz stopień niepełnosprawności, w znacznym…

PL - 91 - Wirkung-der-CV-4-Technik

Oddziaływanie techniki CV-4 na autonomiczny układ nerwowy

Shown In: ,

Dysfunkcje układu autonomicznego odgrywają istotną rolę w powstawaniu przewlekłego bólu. U pacjentów cierpiących z powodu fibromialgii oraz mięśniowo-szkieletowych i mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych wykazano podwyższoną aktywność układu współczulnego. U dzieci z zespołem jelita drażliwego także stwierdzono zaburzenie równowagi pomiędzy sympatykotonią i…