PL_120_OMT Mittelohr

Wpływ OMT na wysiękowe zapalenie ucha po przebytym ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci

Shown In: ,

Wprowadzenie Ostre zapalenie ucha występuje bardzo często w wieku dziecięcym. W dużym wieloośrodkowym[1] europejskim badaniu przeprowadzonym na grupie 5864 dzieci poniżej szóstego roku życia stwierdzono osiemnastoprocentową zachorowalność na zapalenie ucha środkowego. 22,8% dzieci pochodzących z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Szwecji i…

pl-109-skuteczna-terapia-przewleklych-migren

Skuteczna terapia przewlekłych migren

Shown In: ,

__ Randomizowane badanie z grupą kontrolną potwierdza skuteczność leczenia osteopatycznego Migrena stanowi szeroko rozpowszechniony problem zdrowotny. Zgodnie ze Światowym Badaniem Obciążenia Chorobowego (Burden of Disease Study) zajmuje ona trzecie miejsce pod względem występowania. Prewalencja w krajach europejskich wynosi między 10…

PL - 72 - Osteopatia po bypasach

Terapia osteopatyczna po zabiegu wstawienia bypassów tętnic wieńcowych – wpływ na parametry hemodynamiczne

Shown In: ,

 Choroba wieńcowa serca Choroby sercowo-naczyniowe należą do głównych przyczyn śmierci w krajach uprzemysłowionych. Najczęstszą ich formą jest choroba wieńcowa serca (CHD), w przypadku której dochodzi do niedostatecznej perfuzji mięśnia sercowego ze względu na zwężenie naczyń wieńcowych. Prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta wraz…