PL-62-Vorschau

Wybrane badania osteopatyczne dotyczące obszaru głowy i schorzeń neurologicznych

Shown In: ,

The use of osteopathic manipulative treatment as adjuvant therapy in children with recurrent acute otitis media http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12963590 Preoperative Intravenous Morphine Sulfate With Postoperative Osteopathic Manipulative Treatment Reduces Patient Analgesic Use After Total Abdominal Hysterectomy http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2093074 The use of spinal manipulative…

PL-59-Vorschau

Wybrane badania osteopatyczne dotyczące chorób płuc

Shown In: ,

Comparison of thoracic manipulation with incentive spirometry in preventing postoperative atelectasis http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2098937&resultClick=1 Efficacy of osteopathic manipulation as an adjunctive treatment for hospitalized patients with pneumonia: a randomized controlled trial http://www.om-pc.com/content/4/1/2 Quantifiable effects of osteopathic manipulative techniques on patients with chronic…

PL-9-Vorschaubild

Badanie podmiotowe a wyniki badania obrazowego w przypadku rwy kulszowej i przepukliny dyskowej

Shown In: ,

  Zgodność wyniku badania podmiotowego i badania obrazowego w przypadku rwy kulszowej i przepukliny dyskowej oraz jej rola w procesie decyzyjnym kierowania pacjenta na zabieg neurochirurgiczny