Osteopatyczne leczenie pacjentów z fibromialgią

PL_fibromialgia

Intensywność bolesnych punktów tkliwości i innych objawów fibromialgii można zmniejszyć za pomocą leczenia osteopatycznego.

Fibromialgia (FMS) charakteryzuje się przewlekłym bólem w wielu częściach ciała i obecnością co najmniej 11 z 18 bolesnych punktów tkliwości. Częstość występowania fibromialgii w Niemczech szacuje się na około 3,5% – co odpowiada około 2,8 mln osób – kobiety cierpią nieco częściej niż mężczyźni [1]. W 2015 r. w Niemczech żyło 12,573 osób z fibromialgią [2].

Już w maju 2017 r. donosiliśmy na naszym blogu [AB1], że wyniki pracy naszej byłej studentki Jessiki Albers (MSc. Ost.) zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom osteopatycznym. We wrześniu 2017 r. prace te we współpracy z dyrektorem naukowym OSD, dr. Tobiasem Schmidtem, mogły zostać opublikowane w czasopiśmie Complementary Medicine Research.

Jessica Albers porównała w przeprowadzonym przez siebie randomizowanym kontrolowanym badaniu skuteczność dwóch metod leczenia osteopatycznego z grupą kontrolną (n = 14), która nie była poddawana leczeniu. Jedna leczona grupa (n = 19) otrzymała indywidualną terapię osteopatyczną opartą na diagnozie (OI), druga (n = 17) otrzymała leczenie za pomocą Ogólnej Terapii Osteopatycznej (GOT). W obu grupach przeprowadzono po 10 sesji w ciągu 12 tygodni.

Parametry docelowe mierzone były przy użyciu algometru w odniesieniu do intensywności i progu natężenia bólu uciskowego w 18 punktach zdefiniowanych dla zespołu fibromialgii. Ponadto za pomocą kwestionariusza Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) badano obciążenie chorobą. Kwestionariusz ten składa się z 10 pytań dotyczących różnych czynności w życiu codziennym i istniejących upośledzeń wynikających z objawów fibromialgii.

Na początku badania trzy grupy nie różniły się pod względem demografii i nasilenia objawów, dzięki czemu warunki wyjściowe przeprowadzania badania były podobne. W celu oceny wpływu leczenia, porównano zmiany pomiarów w czasie. Stwierdzono, że nasilenie bólu było znamiennie mniejsze w obu grupach badawczych w porównaniu do grupy kontrolnej (w skali od 0-10 do -2,5 punktu w grupie OI, -2,0 punktów w grupie GOT i +0,4 punktu w grupie kontrolnej). Nieznaczne zwiększenie progu bólowego bólu uciskowego – mierzonego za pomocą algometru – możliwe było jedynie w obu grupach terapeutycznych, jednakże nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic między poszczególnymi  grupami. Upośledzenie wykonywania codziennych czynności z powodu objawów fibromialgii zmniejszyło się w dwóch grupach leczenia (-13,7 ze 100 punktów w grupie OI, -15,5 punktu w grupie GOT i -2,5 w grupie kontrolnej). Jednak różnica między każdą z grup leczenia i grupą kontrolną nie była statystycznie istotna, mimo że wykazano istotną korelację między czasem trwania leczenia a przynależnością do grupy.

Wielkość zmian natężenia bólu i upośledzeń w życiu codziennym należy uznać za istotną klinicznie, co jest również ważne dla prowadzonej z pacjentami terapii. Nieco obniżony próg bólu w obu grupach badawczych może wskazywać na występowanie pozytywnej tendencji. Inne badania wykazały również, że wydłużenie leczenia (około 20 tygodni) może przyczynić się do wystąpienia pozytywnych zmian, o czym można przeczytać tutaj [3].

Jesteśmy dumni, że w ramach studiów osteopatycznych w naszej szkole powstała praca badawcza o tak wysokiej jakości i wartości merytorycznej, a jej wyniki są dostępne również dla międzynarodowych ekspertów!

 

Piśmiennictwo: Albers J, Jäkel A, Wellmann K, von Hehn U, Schmidt T: Effectiveness of 2 osteopathic treatment approaches on pain, pressure-pain threshold and disease severity in patients with fibromyalgia: a randomized controlled trial. Complementary Medicine Research 2017; 24: 1-7

 

[1] Eich W, Häuser W, Arnold B, Jäckel W, Offenbächer M, Petzke F: Das Fibromyalgiesyndrom. Definition, Klassifikation, klinische Diagnose und Prognose. Der Schmerz 2012; 3: 1-11

[2] Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2017): Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 – M79.7 Fibromyalgie – Deutschland, alle Altersgruppen, beide Geschlechter, alle Fälle. Statistisches Bundesamt, Bonn

[3] Castro-Sánchez AM, Matarán-Peñarrocha GA, Arroyo-Morales M, et al (2011): Effects of myofascial release techniques on pain, physical function, and postural stability in patients with fibromyalgia: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2011; 25: 800–813.

 

[AB1]http://www.osteopathie-schule.de/blog/2017/05/03/icaor-11-international-conference-on-advances-in-osteopathic-research/

No Comments

Leave a Comment