Osteopatia w ciąży – wpływ na lumbago oraz mobilność

Buch_Ostern

Osteopatia w ciąży – wpływ na lumbago oraz mobilność. Badanie kliniczne pilotażowe

Streszczenie / Abstract
Autor: Sigrid Tönnies

Background:
Częstość występowania bólu pleców w ciąży wynosi około 50-80%. Oprócz konwencjonalnych metod leczenia, takich jak pasy miednicowe, fizjoterapia lub leki, dostępne są również różne alternatywne terapie medyczne, takie jak akupunktura, joga, taping lub terapia manualna. To kliniczne badanie pilotażowe bada wpływ leczenia osteopatycznego na subiektywny ból oraz mobilność kobiet w ciąży.

_
Metodologia:
Kobiety w ciąży zostały poddane diagnostyce osteopatycznej. Korzystając z kwestionariuszy, intensywność subiektywnego bólu określano za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS, 0-10 cm), a
mobilności z użyciem wskaźnika mobilności ciążowej (PMI, 0-72 punktów). Pomiary przeprowadzono tuż przed leczeniem oraz tydzień później.

_
Wyniki:
Ocenie poddano wyniki dziesięciu kobiet w ciąży. Subiektywnie doświadczony ból zmniejszył się średnio o 3,12 cm lub około 47% z 6,58 cm (± 1,27) do 3,46 cm (± 2,49) w 10-cm VAS. Mobilność
poprawiła się średnio o 1,2 punktu, lub nieco poniżej 6%, z 20,4 punktu (± 9,61) do 19,2 punktu (± 12,94) w 72-punktowej skali PMI.

_

Wnioski:
Leczenie osteopatyczne wykazuje oznaki zmniejszenia objawów lumbago u kobiet w ciąży i niewielką poprawę ruchomości. Aby potwierdzić skuteczność leczenia osteopatycznego, potrzebna jest
większa liczba badań i grup porównawczych.

No Comments

Leave a Comment