Osteopatia czaszkowo-krzyżowa u osób zdrowych – badanie kliniczne.

osd_polska_fb_img_osteopatia czaszkowo_krzyżowa u osób zdrowychWpływ techniki osteopatycznej ‘’Kołysania worka oponowego’’ na fizjologiczne funkcje ciała oraz aktualny stan samopoczucia u zdrowych ochotników – badanie kliniczne.
Autor: Raisa Harfst

Wstęp:

Osteopatia czaszkowo-krzyżowa jest delikatną metodą leczenia zawartą w dziale medycyny alternatywnej. Brakuje jednak wysokiej jakości badań nad skutkami osteopatii czaszkowo-krzyżowej (Jäkel et Hauenschild, 2012). Celem tego badania jest sprawdzenie wpływu pojedynczego zastosowania technikiczaszkowo-krzyżowej -‘’Kołysania worka oponowego’’ według Sutherlanda (DRS) – na fizjologiczne funkcje ciała (ciśnienie krwi i skłon tułowia w przód) oraz stan samopoczucia.

Metodologia:
20 zdrowych ochotników zostało poddanych ‘’testem przed i po’’,przed oraz po pojedynczej 10-minutowej terapii dla następujących parametrów: odpowiedź wegetatywna mierzona za pomocą
wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, elastyczność tułowia na podstawie odległości palca do podłogi (FBA) oraz aktualny dobrostan, za pomocą skali wpływu aktywności fizycznej
(PAAS) plus pytanie otwarte. Wyniki są oceniane przy użyciu powiązanego T-testu oraz jakościowej analizy treści.

Wyniki:
FBA wykazał znaczącą (p = 0,0028) poprawę ruchomości kręgosłupa w skłonie w przód ze średnią różnicą 2,6 cm (mały efekt kliniczny według Cohena = 0,289). W pomiarze ciśnienia skurczowego jaki i rozkurczowego nie odnotowano różnic istotnych statystycznie. Ocena testu PAAS wykazała bardzo istotne (p = 0,0000) wyniki wpływu techniki DRS w kierunku odczucia pozytywnego (duży efekt kliniczny według d Cohena = 1,054).

Wniosek:
Wyniki badania wskazują na znaczenie kliniczne dla poprawy obecnego dobrostanu i poprawy mobilności mierzonej przy zastosowaniu testu FBA ,dzięki wykonaniu techniki DRS. Nie
można określić wpływu zastosowania techniki na wartość ciśnienia krwi. Zmierzono jedynie efekt krótkoterminowy. Konieczne wydają się dalsze badania, zwłaszcza w grupie kontrolnej.

No Comments

Leave a Comment