Leczenie skręceń stawu skokowego

 

osd_polska_fb_img_leczenie skręceń stawu skokowego
Skuteczność manualnych technik stawowych w leczeniu zwichnięć stawu skokowego. Przegląd systematyczny.
Autorzy: Loudon, J.K., Reiman, M.P. & Sylvain, J. (2014)

Tło:
Boczne zwichnięcia stawu skokowego występują często u sportowców. Mobilizacja / manipulacja uszkodzonych struktur może wpłynąć na negatywne konsekwencje urazu.

Metody:
W badaniu wykorzystano wytyczne Preferred Reporting Items przeglądów systematycznych oraz metaanalizy. Komputerowe wspomaganie wyszukiwania literatury przeprowadzono w bazach
danych MEDLINE, CINHAL, EMBASE, OVID i Physiotherapy Evidence (PEDro) (od stycznia 1966 r. do marca 2013 r.). Wyszukując następujące słowa – klucze samodzielnie oraz w połączeniu: „kostka”, „zwichnięcie”, „uraz”, „ boczna, terapia manualna oraz mobilizacja wspólna. Jakość każdego badania oceniono za pomocą skali PEDro.

Wyniki:
Po przejrzeniu tytułów, streszczeń i pełnych artykułów do analizy włączono osiem artykułów. Trzy artykuły uzyskały wynik 10 (złącznej liczby 11) punktów; Jeden artykuł osiągnął wynik 9; dwa
artykuły zostały ocenione na 8 punktów; dwa artykuły zdobyły poszczególnie 7 oraz 5 punktów. W trzech artykułach zbadano zastosowanie technik połączonych w ostrych skręceniach, a w pozostałych artykułach zbadano podostre / przewlekłe skręcenia stawu skokowego. Zbadano następujące pomiary wyników: poziom bólu, zakres ruchu kostki, obrzęk, ocenę czynnościową, parametry stabilizacji oraz parametry chodu. Większość artykułów oceniała ww. parametry natychmiast po zabiegu. Żadne z badań nie wykazało negatywnych skutków łączenia technik.

Wniosek:
W stanach ostrych zwichnięciu stawu skokowego, ręczna mobilizacja stawów zmniejszała ból oraz zwiększała zakres ruchu zgięcia grzbietowego. W leczeniu podostrego / przewlekłego bocznego skręcenia stawu skokowego techniki te poprawiły swobodę ruchów kostki, zmniejszyły ból i poprawiły funkcjonowanie.

No Comments

Leave a Comment