Krezka – struktura, funkcja i rola w przypadku chorób – komentarz Ralfa Vogta

 Blog_PL_2

Osteopatyczny punkt widzenia:

Z punktu widzenia praktyki osteopatycznej artykuł opublikowany przez Coffeya i O’Learya może oznaczać pewne zmiany. Dotyczą one już samej palpacji. Wiadomo bowiem, że wewnętrzne wyobrażenie danej struktury, a więc i nasze oczekiwanie względem niej, często wpływa na zmianę percepcji palpacyjnej. Świadomość, że krezka (mesenterium) ma rangę narządową oraz nie tylko ma ścisły związek z krezkami poszczególnych narządów, lecz właściwie jest z nimi tożsama, wpływa na nasza postrzeganie i palpację tej struktury. Należy także zauważyć, że powięź Toldta i Treitza właściwie są posklejanymi krezkami, ponieważ przewodzą one struktury naczyniowe. Nowa wiedza odnośnie krezki pozwoli także przyjrzeć się niektórym modelom teoretycznym z nieco innej perspektywy. Łatwiej jest teraz zrozumieć znaczenie funkcjonalne „globalnego manewru brzusznego” („total abdominal maneuver”), dzięki któremu za pośrednictwem krezki wywiera się wpływ na całą jamę brzuszną. Być może zmieni się również postrzeganie i postępowanie terapeutyczne w przypadku choroby Crohna i innych schorzeń jelita. Jest możliwe, że połączenie tkankowe wszystkich struktur krezkowych odpowiada za zachodzenie wszędzie w ich obrębie podobnych procesów sterowania, koordynacji i kontroli, dzięki czemu być może zostaną odkryte nowe obwody sprzężenia zwrotnego powiązane z jelitowym układem nerwowym, wpływające na perystaltykę i motorykę naczyń krwionośnych, których mechanizm przekaźnictwa może opierać się na substancjach wazoaktywnych, takich jak VIP lub tlenek azotu [1]. Nowe doniesienia naukowe powinny skłonić nas do przemyśleń nie tylko pod kątem narządów wewnętrznych i pracy z nimi, lecz również znaczenia tylnej ściany jamy brzusznej dla ogólnej statyki organizmu. Pod tym względem przytaczany artykuł dostarcza bardziej systemowego wglądu: sterowanie wszystkimi układami ciała dla „ogólnego dobra” ma przypuszczalnie charakter hierarchiczny [2]. Ważniejsze procesy są w takim rozumieniu w razie potrzeby wspierane kompensacyjnie przez „mniej ważne” systemy, w których znajdują one swoje oparcie. Pod tym względem krezka przynależy wprawdzie do struktur podporowych i podtrzymujących jamy brzusznej, jest jednak jednocześnie czymś więcej, ponieważ wykonuje ona także funkcje sterownicze i sensoryczne. Osteopaci wykorzystują je już od dawna, wykonując techniki pośrednie, jak na przykład BLT. Także pod tym względem palpacyjne doświadczenie „rozluźnienia” krezki nabiera istotniejszego znaczenia i stanowi wyjaśnienie wielu oddziaływań osteopatycznych, takich jak wpływ na statykę układu mięśniowo-szkieletowego, czy też innych struktur nie będących krezkami. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych odkryć dotyczących funkcji fizjologicznych tej zagadkowej i ważnej struktury.

Ralf Vogt MSc, DO

 

  1. Rome PL, e.a., Neurovertebral Influence on Visceral and ANS Function: Some of the Evidence To Date—Part II: Somatovisceral. Chiropractic Journal of Australia, 2010. 39(1): p. 9-33.
  2. Roth, G.e.a., ed. Das Gehirn und seine Wirklichkeit:kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. 10. Auflage ed. 1996, Suhrkamp-Verlag: Frankfurt a.M. 384.
No Comments

Leave a Comment