Koncepcja opieki osteopatycznej nad noworodkami i wcześniakami na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej

PL_Fruehgeborene

Ciąża trwa w przybliżeniu 40 tygodni. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży są wcześniakami. Te, które urodziły się przed 28. tygodniem określa się jako ekstremalnie wcześnie urodzone[1]. Według WHO około 60% wszystkich przedwczesnych porodów rejestruje się w Afryce i Azji Południowej. Na całym świecie w krajach o niskich dochodach około 12% dzieci rodzi się przedwcześnie, natomiast w krajach o wysokich zarobkach odsetek ten wynosi 8%. Ogólnie patrząc, w rodzinach o porównywalnie niższym statusie socjoekonomicznym ryzyko wcześniactwa jest większe. Związek taki może wynikać z zależności pomiędzy sytuacją socjalną a ogólnie rozumianym poziomem zdrowia. Do czynników ryzyka przedwczesnego porodu zalicza się przede wszystkim ciąże mnogie, infekcje oraz przewlekłe problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca czy też nadciśnienie tętnicze – często o nieustalonej etiologii[2]. Bezpośrednio po porodzie ze względu na niedojrzałość fizyczną konieczna jest (intensywna) opieka medyczna nad wcześniakiem.

17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. Problem omawianego zagadnienia jest na tyle duży, że wymaga on naszej uwagi. W związku z tym chcielibyśmy przybliżyć koncepcję włoskich naukowców integrującą terapię osteopatyczną z opieką nad noworodkami i wcześniakami.

Zaproponowany model NE-O stanowi podsumowanie sposobu badania i terapii skierowanej na specjalne potrzeby wcześniaków i noworodków przebywających na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej, którego celem jest zwiększenie efektywności leczenia dzięki podejściu osteopatycznemu.

Centralne miejsce w modelu NE-O zajmują techniki BLT (balansowania napięć więzadłowych) i BMT (balansowania napięć membranowych). Autorzy opisują w szczegółach przebieg procedur w odniesieniu do poszczególnych obszarów ciała.

_

Badanie:

Czaszka: wzorce naprężeniowe czaszki, pierwotny rytm oddechowy (PRM), chrząstkozrost klinowo-podstawny (SSB), szwy czaszki

Kręgosłup: zmodyfikowany test sprężynowania w pozycji leżenia na plecach, którego celem jest zidentyfikowanie dysfunkcji somatycznych

Miednica: chwyt biodrowo-krzyżowy w celu określenia ograniczeń ruchomości

Ramiona: bierne badanie zakresów ruchomości barków, łokci i stawów nadgarstkowych

Nogi: bierne badanie zakresów ruchomości bioder, kolan i stawów skokowych

Klatka piersiowa: delikatna kompresja klatki piersiowej w celu identyfikacji ograniczeń ruchomości, elastyczności i mobilności jej struktur

Przepona: badanie restrykcji i zmian tkankowych

Narządy wewnętrzne: powięzi narządów wewnętrznych w obszarze szyi, śródpiersia, brzucha/miednicy

 

Terapia:

W celu terapii noworodków autorzy zalecają zastosowanie technik pośrednich, takich jak technika napięcia-przeciwnapięcia (strain-counterstrain), techniki czaszkowe, ułatwionego rozluźnienia pozycyjnego (FPR) i zrównoważonego napięcia więzadłowego (BLT), ponieważ mogą być one wykonywane bez czynnej współpracy pacjenta, a preferowanym ułożeniem jest pozycja leżenia na plecach. Co więcej, techniki te są delikatniejsze, niż inne. Ponieważ szwy u noworodków nie są jeszcze całkowicie rozwinięte, odpowiednie techniki należy zmodyfikować do ich szczególnych potrzeb. Wymaga to przykładowo zastosowania zmienionego chwytu, szczególnie w przypadku pracy na czaszce.

Przedstawiony model stanowi dobry przykład medycyny integracyjnej i kompleksowego oddziaływania, w którego realizację zaangażowani mogą być osteopaci oraz inni członkowie całego zespołu oddziału intensywnej opieki neonatologicznej. Opieka osteopatyczna została w ten sposób zintegrowana w inne rutynowe czynności odbywające się na oddziale, nie zakłócając ich przebiegu.

Od stworzenia tego modelu w roku 2006 już ponad 2000 wcześniaków i noworodków zostało objętych tego rodzaju badaniem i terapią. Nie zaobserwowano żadnych zdarzeń nieporządanych ani skutków ubocznych, dzięki czemu model ten uznany jest za bezpieczny i może być dopuszczony do stosowania jako terapia uzupełniająca. W zeszłym roku przedstawiliśmy na naszym blogu inne badanie tej samej grupy ekspertów[3]. Zostało ono wykonane w wielu centrach medycznych z zastosowaniem zasad randomizacji. Na jego podstawie wykazano skrócenie pobytu noworodków w szpitalu znajdujących się pod opieką zgodną z modelem NE-O średnio o 3,9 dnia w porównaniu z grupą kontrolną. Wynik ten był istotny statystycznie, klinicznie i wpływał na redukcję kosztów leczenia.

_

[1]  ICD-10 Version:2016: International Classification of Diseases: P07 – “Disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified”. Online: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/P07 (stan na: 15.11.2016)

[2] WHO 2015: Factsheet N°363 Preterm birth.

Online: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/ (stan na: 15.11.2016)

[3] http://www.osteopathie-schule.de/blog/2015/10/23/osteopathie-verkuerzt-krankenhausaufenthalte-und-kosten-in-der-betreuung-von-fruehgeborenen/

No Comments

Leave a Comment