PL_Artikel_Sportosteopathie

Cele i możliwości osteopatii sportowej

Shown In:

Postępująca specjalizacja w zawodach medycznych po części znajduje swoje odzwierciedlenie także w osteopatii. Aktualnie trzema głównymi kierunkami, które krystalizują się wśród różnorodnych podejść terapeutycznych oferowanych przez osteopatię są: osteopatia pediatryczna, osteopatia weterynaryjna i osteopatia sportowa. Należy przy tym zwrócić uwagę,…

PAMO_Where is the evidence

Gdzie są dowody? – Część 2

Shown In: ,

Niedawno przedstawiliśmy Wam przegląd osteopatycznych czasopism fachowych oraz baz danych, w których publikowane są wyniki aktualnych badań naukowych. Warto podkreślić, iż również osiągnięcia i wyniki w innych dziedzinach są często istotne dla osteopatii. Przykładowo jest wiele czasopism, które odnoszą się…

2016_adventskalender_pamo_12

Osteopatia a nauka – część druga

Shown In: ,

Część pierwszą można znaleźć tutaj. Osteopatia rości sobie prawo do bycia podejściem holistycznym, nie rozpatrującym człowieka w jego poszczególnych, oderwanych od siebie aspektach. W rzeczywistości wpisuje się ona tym samym w trend nowoczesnej nauki, w której odseparowanie od siebie Psyche…

pl-osteopathie-und-wissenschaft_teil_1

Osteopatia a nauka – część pierwsza

Shown In: , ,

Torsten Liem[1], Heinz Hilbrecht[2] i Tobias Schmidt[3] –   Podstawowym warunkiem stawianym metodzie naukowej jest zrozumiałość wyników, jakich dostarcza oraz ich sprawdzalność, czyli możliwość poddania ich weryfikacji. W naukach przyrodniczych każde nowe poznanie, każda nowa teza, musi zostać dowiedziona na…

world osteopathy day

Osteopatia a nauka. Kilka przemyśleń o trudnym mariażu

Shown In:

Peter Sommerfeld, lato 2015   1. Uwagi wstępne Nasz ojciec założyciel – ojciec założyciel? Tak, nasz ojciec założyciel. Ściśle ujmując, to właściwie niewykonalne, aby rozpocząć tekst będący mitem na cześć ojca założyciela, a jednocześnie nawiązać do nauki. Jednakże, jak wszyscy…