Skuteczna terapia przewlekłych migren

pl-109-skuteczna-terapia-przewleklych-migren

__

Randomizowane badanie z grupą kontrolną potwierdza skuteczność leczenia osteopatycznego

Migrena stanowi szeroko rozpowszechniony problem zdrowotny. Zgodnie ze Światowym Badaniem Obciążenia Chorobowego (Burden of Disease Study) zajmuje ona trzecie miejsce pod względem występowania. Prewalencja w krajach europejskich wynosi między 10 a 15%. Schorzenie to zdecydowanie obniża jakość życia osoby cierpiącej na nie oraz ze względu na absencję w pracy jest generatorem znacznych kosztów społecznych.

Włoscy naukowcy skupieni wokół Francesco Cerritelli, obecnego przewodniczącego Włoskiego Centrum Medycyny Osteopatycznej (COME: Centre for Osteopathic Medicine), podjęli się zbadania skuteczności terapii osteopatycznej w przypadku migren. Wyniki tego badania, przeprowadzonego w modelu trójgrupowym, wykazały, że terapia osteopatyczna w znacznym stopniu redukuje ból i liczbę dni z migreną.

__

Projekt i uczestnicy badania

Do badania zakwalifikowano 105 pacjentów w wieku między 18 a 60 rokiem życia, którzy leczeni byli stacjonarnie w klinice neurologicznej w Ankonie, we Włoszech. U wszystkich z nich zdiagnozowano przewlekłą migrenę, zgodnie z kryteriami Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (International Classification for Headache Disorders), która definiuje ją jako pierwotne bóle głowy występujące w ciągu przynajmniej 15 dni w miesiącu, od przynajmniej 12 miesięcy. Warunkiem włączenia do badania było niestosowanie przez pacjentów przedtem żadnych form leczenia alternatywnego ani osteopatii.

Pacjenci w sposób randomizowany zostali przydzieleni do trzech grup w taki sposób, aby w każdej z nich znalazła się równa liczba uczestników:

  1. Osteopatia + lekarstwa
  2. Terapia pozorowana + lekarstwa
  3. Grupa kontrolna: wyłącznie lekarstwa

 

Każda z terapii trwała po sześć miesięcy. Podczas leczenia osteopatycznego, które rozłożone zostało na osiem sesji, stosowano następujące techniki: rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, BLT (równoważenie napięć więzadłowych), BMT (równoważenie napięć membranowych) oraz osteopatię czaszkowo-krzyżową. Każdorazowo terapia dostosowana była do potrzeb pacjentów, czyli opierała się na aktualnej diagnozie. Terapia pozorowana składała się lekkiego dotyku różnych obszarów ciała, gdy pacjent leżał na plecach. W obydwu przypadkach sesje trwały po 30 minut każda.

__

Wpływ na bóle głowy i częstość ich występowania

Zmiennymi obserwowanymi poddawanymi analizie były: wpływ bólów głowy na codzienne funkcjonowanie pacjenta, mierzony za pomocą kwestionariusza Headache-Impact-Test (HIT-6; możliwe wyniki między 36 (brak ograniczeń w życiu codziennym) a 78 (bardzo duże ograniczenia w życiu codziennym); różnica 2,3 punktu i więcej oznacza różnicę istotną klinicznie), liczba migren, intensywność bólu, konieczność doraźnego zastosowania leku oraz utrudnienia funkcjonalne określane na podstawie dzienniczka migren.

W grupie osteopatycznej negatywny wpływ bólów głowy na codzienne aktywności zmniejszył się w istotnym stopniu. Także w grupie poddawanej terapii pozorowanej zaobserwowano statystycznie istotne zmniejszenie się dolegliwości, jednakże w mniejszym stopniu. W porównaniu z grupą poddawaną terapii pozorowanej wartość HIT-6 w grupie osteopatycznej zmniejszyła się o 4,8 punktu więcej, a w porównaniu z grupą kontrolną o 8,4 punktu więcej. Wykazano istotną różnicę między tymi grupami.

Kolejny ciekawy wynik dotyczył liczby dni z migreną w miesiącu. Ich średnia liczba w grupie osteopatycznej zmniejszyła się z 22,5 przed terapią do 1,2 dnia po jej zakończeniu. Pacjenci z terapią pozorowaną doświadczali przed terapią 22,3 dni z migreną w miesiącu, natomiast na końcu terapii liczba ta wynosiła ciągle 18,6 dnia z migreną. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnej istotnej statystycznie różnicy. Podobny trend wyników zaobserwowano w przypadku konieczności doraźnego stosowania leków oraz intensywności bólu.

Opisane badanie, które zostało zaplanowane i przeprowadzone z olbrzymią starannością, wykazało wyraźnie pozytywny efekt terapii osteopatycznej w odniesieniu do migrenowych bólów głowy. Autorzy zwrócili również uwagę na znaczenie wyników niniejszego badania dla polityki zdrowotnej. Dzięki implementacji terapii osteopatycznej można znacznie zredukować konieczność farmakoterapii u pacjentów.

   ___

Piśmiennictwo: Cerritelli F, Ginevri L, Messi G, Caprari E, Di Vincenzo M, Renzetti C, Cozzolino V, Barlafante G, Foschi N, Provinciali L: Clinical effectiveness of osteopathic treatment in chronic migraine: 3-Armed randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2015 Apr;23(2):149-56.

Dostęp Online: http://www.complementarytherapiesinmedicine.com/article/S0965-2299(15)00012-6/abstract (stan na: 22.09.2016)

No Comments

Leave a Comment